Dostawa

Koszty:
Kurier DPD (płatność z góry): Darmowa dostawa
Kurier DPD (za pobraniem): 15 zł

Cena transportu zawsze widoczna będzie w podsumowaniu zamówienia.

Dostawa towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest na adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia.

Klient może wybierać spośród następujących form dostawy zamówionych towarów:

za pośrednictwem firmy kurierskiej.

PinePrint.pl na swojej stronie internetowej informuje klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę towaru. Najczęściej czas realizacji wynosi 1-3 dni robocze.

Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

PinePrint.pl dostarcza klientowi dowód zakupu.

Jeżeli dla towarów objętych zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

PinePrint.pl zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

PinePrint.pl odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres Consalnet S.A. ul. Sosnowa 4, 67-300 Wieclice, Szprotawa, na adres poczty elektronicznej: info@pineprint.pl, numer telefonu +48 123456789.

Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

PinePrint.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji PinePrint.pl wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać PinePrint.pl reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Consalnet S.A. ul. Sosnowa 4, 67-300 Wieclice, Szprotawa, na adres poczty elektronicznej: info@pineprint.pl, numer telefonu +48 123456789.

W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

PinePrint.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji PinePrint.pl wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.

Dział obsługi klienta odpisuje na wiadomości 24h/7 dni."

Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładne i odpowiadają polityce oraz usługom oferowanym przez PinePrint.pl.

Do góry